Vlastním měnič TN-1500. Proč se nerozsvítí LED po připojení vst. síťového napětí?

S ohledem na různé velikosti síťového napětí v různých zemích, může být výstup měniče TN-1500 nastaven na 200/220/230/240VAC. Je-li měnič v UPS režimu a síťové napětí kolísá ±5% vzhledem k nastavenému výstupnímu napětí, měnič přepne svůj výstup na bateriový zdroj a udržuje přesnou hodnotu stř. výst. napětí, zatímco AC IN LED na předním panelu zhasne.