Co je parametr Ripple & Noise? Jak je měřen?

Jde o malé zbytkové periodické změny stejnosměrného výstupního napětí odvozené od vst. střídavého proudu zdroje. Průběh je patrný z obr. níže.

Na výstupním napětí jsou patrné dvě střídavé složky (Ripple a Noise. R&N). První složka má původ v usměrnění sinového průběhu vst. napětí zdroje, má dvojnásobnou frekvenci síťového průběhu. Druhá složka má vyšší frekvenci příbuznou frekvenci spínání zdroje. Pro měření vf šumu (noise) je nutno použít osciloskop s šířkou pásma > 20 MHz, sondu s nejkratším možným zemnícím vodičem a kondenzátory 0,1 uF, resp. 47 uF paralelně k testovacímu bodu.