Budou zdroje MEAN WELL s označením CE po zabudování do finálního výrobku splňovat kriteria EMC?

Z principu nelze garantovat, že finální výrobek bude plnit kriteria EMC. Výsledné parametry EMC spínaného zdroje ovlivní jeho poloha, způsob kabeláže, zemnění, aj.
Stejný typ spínaného zdroje může mít jinou charakteristiku v různém prostředí a aplikaci. Hodnoty EMC testů jsou vztaženy na podmínky uvedené v konkrétním technickém listu spínaného zdroje.