Proč se zdroj během provozu vypne a po vypnutí/zapnutí opět vrátí do provozu?

Obecně to může být způsobeno několika příčinami – ochrany OLP, OVP nebo OTP.

1) Ochrana proti přetížení zdroje (OLP - overload protection nebo OCP - overcurrent): Při aktivaci OLP doporučujeme zvolit zdroj s vyšším výkonem. Doporučená výkonová rezerva bývá +20% ~ +30% nad kontinuální spotřebu zátěže. Při volbě je současně nutné přihlédnout k předpokl. teplotním podmínkám aplikace. Dle křivky omezení výkonu zdroje s rostoucí teplotou (derating curve v PDF listu zdroje) ověřit možnosti výkonu zdroje při vyšší teplotě. Ochrana OLP obvykle sama odezní po návratu standardních pomínek na výstupu zdroje, kdy zdroj obnoví funkci. U některých typů zdrojů/měničů je nutné pro obnovu funkce po OLP události zdroj restartovat.

OLP ochrany mohou mít různý charakter: omezení proudu (current limit), hiccup (cyklické odpojování výstupu), kombinace předchozích. Ochrana SCP (short circuit - zkrat na výstupu) bývá součástí ochrany zdrojů s OLP.

2) Ochrana proti přepětí OVP (overvoltage) se sama deaktivuje po vypnutí vst. AC napětí za několik desítek vteřin až minuty.

3) Ochrana proti tepelnému přetížení (OTP - overtemp). Vnitřní teplota zdroje dosáhla nastavené bezpečné max. hranice a zdroj odpojí výstup. OTP se u některých typů zdrojů sama deaktivuje po ochlazení, kdy zdroj znovu obnoví funkci, u jiných typů je nutné zdroj restartovat ručně (typ OTP uveden v PDF listu zdroje).