Zátěž typu motor, klasická žárovka nebo kapacitní typ - obtíže při zapínání

Při napájení motorů, žárovek nebo kapacitních typů zátěží se objevuje při zapínání na výstupu zdroje přechodný nadměrný proudový požadavek spouštějící ochrany proti přetížení výstupu zdroje. Doporučujeme zvolit pro aplikaci typ zdroje s deklarovanou krátkodobou přetížitelnosti nebo zdroj s ochranou proti přetížení typu omezení max. proudu do zátěže (current limit).

Aplikace s indukční zátěží (motor) by měly obsahovat ochrany proti zpětnému působení naindukované energie motoru na zdroj, jinak může docházet k aktivaci ochrany proti přepětí a dočasnému vypnutí zdroje.

Zdroje určené pro kontinuální napájení (LED zdroje, zdroje na DIN, průmyslové zdroje aj.) mohou být po připojení dynamické zátěže dříve nebo později poškozeny. Dynamická zátěž (např. PWM stmívače jednoduché konstrukce neodpovídající EMC nařízení EU a Zákonu č. 22/1997 Sb.) přetěžují zdroj vysokofrekvenční změnou velikosti zátěže 100%->0%->100%, na což není obecně spínaný zdroj určen a konstruován.